คำแถลงความเป็นส่วนตัว (Privacy Statement)

คำมั่นสัญญาของเรา

เราจะรับผิดชอบในการการปกป้องความลับของท่านและรับรองว่าข้อมูลของท่านได้รับ การคุ้มครอง ดังนั้น เราแน่ใจว่านโยบายและระเบียบปฏิบัติของเราซึ่งเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนตัว นั้นจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ประยุกต์ใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบาย ความเป็นส่วนตัวนี้นำมาใช้กับ www.agrade.co.th (“ไซต์”) ท่านจะยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยการใช้ไซต์ หากท่านมิยอมรับเงื่อนไขใดๆ ของนโยบายนี้ กรุณาอย่าใช้ไซต์

กรุณาสังเกตว่าอาจจะแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวโดยการประกาศฉบับปรับปรุง ให้ทันสมัย ณ ที่นี้ บนไซต์ โดยท่านได้รับการชี้แนะให้ตรวจเช็คนโยบายความเป็นส่วนตัวด้วยหลักเกณฑ์ปกติ

ความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่ท่านให้กับเราไว้นั้นจะได้รับการป้องกันบนเว็บไซต์ของเราด้วยการเข้าถึงที่ควบคุมโดยบุคลากรซึ่งได้ รับอนุญาตเท่านั้น โดยเรารักษาการป้องกันทางกายภาพ เทคนิคและบริหารที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวที่ท่านซึ่งให้กับเรา จากการทำลายอันมิได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมายและเป็นการบังเอิญ การสูญหาย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การเข้าถึง การเปิดเผยหรือการใช้งานและรูปแบบที่ผิดกฎหมายอื่นๆ ของการดำเนินการ (processing)ไซต์ อาจจะมีการเชื่อมโยงหลายมิติกับเว็บไซต์อื่นจัดให้โดยบุคคลภายนอก โดยเราไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้หรือเนื้อหาที่มีอยู่ ในเว็บไซต์เหล่านั้น ทันทีที่ท่านออกจากเว็บไซต์ เราไม่สามารถรับผิดชอบในการคุ้มครองและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใดๆ ซึ่งท่านให้ไว้ ท่านจึงควรจะใช้ความระมัดระวังและพิจารณาคำแถลงความเป็นส่วนตัวสำหรับ เว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม

เรา ตกลงว่าข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่ท่านให้กับเรานั้น เราอาจจะใช้และเก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้ และเพื่อจุดประสงค์อื่นตามแต่อาจจะตกลงกันระหว่างท่านและเรา หรือกฎหมายกำหนดเป็นครั้งคราว

 •   การให้บริการ
 •   การวิเคราะห์ การทวนสอบและ / หรือตรวจสอบเครดิต การชำระเงิน และ / หรือ สถานะของท่านอันเกี่ยวกับการให้บริการ
 •   การดำเนินการคำสั่งชำระเงินใดๆ สินเชื่อการหักบัญชีโดยตรง (direct debit facilities)
 •    การทำให้ท่านสามารถใช้งานบัญชีของท่านประจำวัน และ / หรือ การเก็บจำนวนเงินที่ยังไม่ได้ชำระไว้ในบัญชีของท่านเกี่ยวกับการให้บริการ;
 •    การดำเนินการแยกประเภทและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เราสามารถเข้าใจถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมการซื้อได้ดีขึ้น และให้บริการอื่นๆ ได้ดีขึ้นซึ่งปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน และช่วยให้เรา เลือกสินค้าและบริการอันน่าจะเป็นความสนใจแก่ท่าน
 •    การสื่อสารเป็นปกติจากเราด้วยรายละเอียดของการให้บริการและผลประโยชน์ของการให้บริการแก่ท่าน
 •    การบริหารจัดการ การดำเนินการและการรักษาสมรรถภาพการให้บริการ
 •    การวิจัยในการปรับปรุงการบริการและการออกแบบการบริการใหม่หรือการปรับปรุง การบริการที่มีอยู่ที่ให้โดยเรา บริษัทสาขาของเราหรือบริษัทในเครือของเราแก่ท่าน
 •   การวิเคราะห์เชิงพฤติกรรมรวม
 •   การตรวจสอบคำร้องและธุรกรรมอันไม่ชอบมาพากลและต้องสงสัย
 •   การป้องกันหรือการสืบค้นอาชญากรรม
 •   การเปิดเผยตามกฎหมายกำหนด

เราขอใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน (รวมถึง ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่และที่อยู่อีเมล์และข้อมูลอื่นใดของท่านที่ได้ให้กับเราไว้เมื่อท่าน ลงทะเบียน) สำหรับการตลาดทางตรงให้กับท่าน (ไม่ว่าทางไปรษณีย์ อีเมล์ โทรศัพท์ บริการส่งข้อความสั้นหรือสิ่งที่คล้ายกัน) เช่นกันเกี่ยวกับ:

 •   การเสนอและการส่งเสริมจากเรา
 •   การเสนอและการส่งเสริมจากบริษัทอื่นของเราภายใน บริษัท เอเกรด เคมีคอล กรุ๊ป จำกัด เกี่ยวกับการให้บริการทำความสะอาด และการให้บริการที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการ:

 •   ตรวจสอบว่าเราดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือไม่
 •   เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เราดูแลอยู่
 •   ขอให้เราแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวซึ่งไม่ถูกต้องให้เป็นปัจจุบัน
 •   สืบหานโยบายและระเบียบปฏิบัติของเรา (เป็นครั้งคราว) เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว
 •   คัดลอกจากข้อมูลการตลาดทางตรงที่ได้รับจากเราเมื่อใดก็ตามเรามีสิทธิที่จะคิดค่าธรรมเนียมอันเหมาะสมสำหรับการดำเนินการ (processing) การร้องขอในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวใดๆ

 

การร้องขอเกี่ยวกับเรื่องข้างต้นจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษร (ส่งทางไปรษณีย์หรืออีเมล์) หากท่านมีข้อซักถามเกี่ยวกับคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา สามารถติดต่อได้ที่:

บริการลูกค้า

บริษัท เอเกรด เคมีคอล กรุ๊ป จำกัด

29 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ11 (ส.เกียรติชัย2) แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ศูนย์ประสานงานบริการ: 02 690 2338 – 9 , 02 690 3494

อีเมล์: agrade_group@yahoo.com

หาก ท่านต้องการที่จะเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลที่ระบุได้เป็นการส่วนตัวของ ท่านซึ่งท่านได้ให้เราผ่านอินเตอร์เน็ต ท่านอาจจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้ผ่านเว็บไซต์โดยการเข้าสู่ระบบไปยังประวัติ โดยย่อส่วนตัวของท่าน