กระดาษชำระBJC (ม้วน)

กระดาษทิชชู (ม้วน) ตรา BJC Hygienist

กระดาษชำระZilk (ม้วน)

กระดาษทิชชู (ม้วน) ตรา Zilk by Cellox

กระดาษชำระจัมโบ้โรล

กระดาษจัมโบ้โรล

ตู้ผ้าเช็ดมือ ( Metro )

ตู้ผ้าเช็ดมือ ยี่ห้อ Kennedy รุ่น Metro (รุ่นเล็ก)

ประโยชน์

สะดวก                           – ติดตั้งง่าย ใกล้บริเวณอ่างล้างมือ

– การเปลี่ยนม้วนผ้า ทำได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ

สะอาด ถูกสุขลักษณะ  – มือแห้งสะอาดทันที ไม่มีการแพร่กระจายเชื้อโรคเหมือนเครื่องเป่ามือ

– ลดจำนวนขยะจากเศษกระดาษที่ใช้แล้ว

ประหยัดและปลอดภัย  – สามารถนำผ้ากลับมาใช้ใหม่ เกิดความคุ้มค่าในระยะเวลายาว

– ปราศจากการใช้ไฟฟ้า ซึ่งทำให้ประหยัดและปลอดภัย

– ไม่เปลืองทรัพยากรธรรมชาติ และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ม้วนผ้าเช็ดมือ

ม้วนผ้าเช็ดมือ สำหรับ ตู้ผ้า Kennedy รุ่น Metro