ปิด-ล้าง-เลี่ยง-หยุด

            "อธิบดีกรมควบคุมโรค" เตือนอากาศเปลี่ยนแปลงเสี่ยงป่วยไข้หวัดใหญ่ แนะประชาชนยึดหลัก ปิด-ล้าง-เลี่ยง-หยุด นายแพทย์สุวรรณชัย...

Continue reading